Araştırmacı

DESTEK PROGRAMLARI

TÜBİTAK Destek Programları

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1512 – Girişimcilik Destek Programı (BiGG)

1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı

 

ARDEB

1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı,

1002 – Hızlı Destek Programı

1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

3501 – Kariyer Geliştirme Programı

 

BİDEB

2218 – Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

2219 – Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

2232 – A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı

2232 – B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

2247 – A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı

2247 – B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı

2247 – D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı

 

KOSGEB