Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

ALKÜ TTO olarak, Üniversitemiz ve Bölgemizde proje yapma kültürünün geliştirilmesi ve fon destekleri hakkındaki farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda; Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Ulaşım, Güncel Proje Çağrılarına Ulaşım, Fikir / Proje Geliştirme Desteği verilmektedir.

Bu amaçla;

  • Projelerin fikirden sonuca kadar her aşamasında bireylere teknik destek sunmak,
  • Proje fikirlerine uygun fon veya desteği tespit ederek araştırmacılara sunmak,
  • Güncel ulusal/uluslararası fon ve desteklerin takip edilerek duyurulmasını sağlamak,
  • Proje ekibi oluşturmada bölgesel araştırmacı havuzunu kullanarak destek vermek,
  • Ret almış projelerin panel raporları doğrultusunda revize edilerek eksikliklerin tamamlanması ve tekrar sunulmasını sağlamak,

konularındaki hizmetler Modül 2 birimi altında sunulmaktadır.