Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

         Kurumsal iş birliklerini başlatmak ve güçlendirmek, bilgiyi teknoloji transferi ekosisteminde değere dönüştürmek, Ar-Ge ve inovatif faaliyetleri yaygınlaştırmak, girişimciliği desteklemek, fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak ve yüksek katma değerle ticarileştirmek.

 

Vizyonumuz;

          Üniversite-sanayi kurumsal iş birliklerinin güçlendirilerek, katma değeri yüksek teknolojik ürünler geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde ticarileştirilerek ülkenin ekonomik gelişmesine katkı sağlayan, alanında ilk tercih edilen ve referans alınan bir merkez olmak.