Proje Geliştirme / Yönetim Hizmetleri

Birim, Üniversite ile İş Dünyası arasında katalizör görevi görerek;

 • İş dünyasının rekabetçilik seviyesinin arttırılması,
 • Bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak üzere Üniversitede üretilen bilginin sanayide kullanılması,
 • İş Dünyasında yaşanan problemlere akademik bakış açısı ile kalıcı çözümler üretilmesi,
 • -Üniversitede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün/süreçlerin kapsam ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi ile ticarileştirilmesi hususlarında faaliyet göstermektedir.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda çeşitli kurum/kuruluşlar (Antalya Teknokent, AOSB Teknopark, BAKA, KOSGEB, ANSİAD, ATSO, ALTSO, TPE, ALTİD) ile işbirlikleri oluşturulmaktadır.

Birim amaçlarını gerçekleştirmek için,

 • Sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda toplantılar, firma odaklı buluşma günleri, eğitim, seminer, konferanslar, proje pazarları ve etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Üniversite laboratuvar olanaklarının iş dünyasının kullanımına sunulması,
 • Ar-Ge Projelerinin geliştirilmesi amacıyla sektör temsilcileri, araştırmacı ve akademisyenlerin buluşturulması,
 • Fikir / Proje Geliştirme Desteği,
 • Güncel İşbirliği/ Proje Destek Çağrılarına Ulaşımı,
 • Uzman havuzunun oluşturulması ve sektörel kuruluşların taleplerine yönelik olarak eşleştirmenin sağlanması,
 • Eşleştirme hizmeti sonrası, taraflar arası sözleşmelerin ve diğer hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Sektörlere yönelik olarak kümelenme yoluyla Ar-Ge çalışmalarının yapılmasının sağlanması,
 • Çalışmaların ticarileştirilmesi için destek sağlanması,

hizmetleri sunulmaktadır.