Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Birimin amacı, Üniversite - İş Dünyası İş Birliği ve teknoloji transferi konusunda Üniversite içerisinde farkındalık oluşturmak ve talep yaratmaktır. TTO’nun gelecek planları doğrultusunda verdiği hizmetlerin tanıtılması, Teknoloji Transferi konusunda bölgesel farkındalığın arttırılması ve iletişim ağının büyütülmesi, bilgilendirme dokümanlarının hazırlanması, çeşitli eğitim, konferans, bilgilendirme toplantıları, yarışmalar organizasyonu ve tanıtılması ve Uzman personellerin eğitimi, birimin ana amaçları arasında yer almaktadır.

Bu amaçla;

  • Eğitim, konferans, seminer, atölye çalışması, tanıtım, bilgilendirme toplantıları organize edilmesi ve duyurulması,
  • TTO web sayfası, sosyal medya hesapları, elektronik tanıtım materyallerinin oluşumunun ve yönetiminin sağlanması,
  • Ulusal ve Uluslararası dış kaynaklı proje çağrılarının güncel olarak takip edilmesi ve duyurulmasının sağlanması,
  • İhtiyaç duyulan eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri hakkındaki taleplerin toplanmasının sağlanması,
  • Üniversitenin iş dünyasına yönelik olarak sahip olduğu yetkinliklerin, kaynakların ve işbirliği imkânlarının tanıtılması,

konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.