Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetilmesi ve Lisanslama Hizmetleri

Araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi aşamasında önem verilmesi gereken konulardan biri fikri mülkiyet varlıklarının hukuken koruma altına alınmasıdır. ALKÜ TTO olarak bu alanda verdiğimiz hizmetler fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda ilgilileri bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak ile başlar. Bu amaçla Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve patent ofisleri ile koordinasyon içerisinde olarak Üniversitemiz araştırmacı ve akademisyenlerine uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Patent/ faydalı model başvurusunda bulunmak isteyen akademisyenlerimiz için danışmanlık hizmeti verilmekte olup talepleri dahilinde ulusal veya uluslararası patent / faydalı model başvuru süreci başlatılmaktadır. Başvuru dosyasının teknik kısımları başvuru sahibinin hazırlaması koşuluyla her türlü bürokratik süreç ve düzenlemeler ALKÜ TTO tarafından yürütülmektedir.

Bu amaçla;

  • FSMH konularında farkındalığının oluşturulması için eğitimler ve bilgi günleri düzenlenmek,
  • Buluş bildirimlerinin alınarak değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi, gerekli raporlamaların yapılması, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konularında da teknik destek vermek,

konularındaki hizmetler Modül 4 birimi altında sunulmaktadır.

ALKÜ TTO Fikri Haklar Birimine, Buluş Bildirim Formu ile başvuruda bulunabilirsiniz. Birimimize ilgili formları imzalayıp iletmeniz halinde talebinize yönelik olarak sizinle irtibata geçilecektir.