TÜBİTAK-TAGEM Tarımsal Araştırmalar Çağrıları

TÜBİTAK-TAGEM Tarımsal Araştırmalar Çağrıları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği hedeflerine ulaşması ve Ar-Ge kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla, ortak öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları belirlenmiştir. Üniversite-Kamu-Özel Sektör işbirliklerini hedefleyen iki farklı çağrı, 20 Haziran 2022 tarihi itibari ile açılacaktır. Son başvuru tarihi 1 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir.

TÜBİTAK-TAGEM 1003 Tarımsal Araştırmalar Çağrısı kapsamında, sonuç odaklı, yüksek yaygın etki potansiyeline sahip özgün temel/uygulamalı araştırma projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

TÜBİTAK-TAGEM 1005 Tarımsal Araştırmalar Çağrısı kapsamında, çıktı odaklı, kısa süreli, ülkemizde ihtiyaç duyulan, dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik yenilikçi yönü olan uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projeleri desteklenecektir.

Çağrılara ilişkin çağrı metinleri ve çağrılara özel hususlar ve detaylı açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

TÜBİTAK-TAGEM 1003 Tarımsal Araştırmalar Çağrı Metni

TÜBİTAK-TAGEM 1005 Tarımsal Araştırmalar Çağrı Metni


  • 17 Haziran, 2022